Frakt

Frakteksempler


Vi har fraktavtaler og kan sende over hele landet.


Ca. priser for frakt av ferdig montert sykkel levert på dør.


Oslo, Akershus, Østfold, Vestfold                                     kr  1000,-

Telemark, Hedm.Oppland, A.Agder,Buskerud           kr: 2800,-

Vestlandet, S.Trøndelag                                                           kr: 3300.-

N.Trøndelag, Nordland                                                             kr: 5600.-

Troms, Finnmark                                                                          kr: 5600,-
Vi gjør oppmerksom på at dette er ca. priser og at vi gjerne gir en pris i hvert enkelt tilfelle


Alle priser er inkl.mva